021 77 12 71 41

     

77 34 87 43     

ورود به سامانه  چاپخانه آنلاین

طرح های آماده هدایای تبلیغاتی تعرفه خدمات چاپ سفارش چاپ صفحه اصلی

ساعت کار 9 الی 14

16-

الی

20

تمامی حقوق مادی و معنوی مطلق به چاپ دانا می باشد

مقالات تماس با ما صفحه اصلی

شماره مدل

M1

قیمت

13100

شماره مدل

8036

قیمت

13500

شماره مدل

8024

قیمت

10100

شماره مدل

8037

14000

قیمت

شماره مدل

8038

قیمت

14500

شماره مدل

8039

قیمت

12000

شماره مدل

8041

قیمت

13000

شماره مدل

8042

12000

قیمت

شماره مدل

8046

قیمت

18000

شماره مدل

8045

18000

قیمت

نوع چاپ حکاکی لیزر

حکاحکی لیزر بروی اجسام فلزی انجام می شود

فرمول محاسبه قیمت

X

تعداد

+

هزینه حک لیزر

قیمت محصول

قیمت چاپ

هزینه حک لیزر تا تعداد 100 عدد

60000

تومان

یک طرف چاپ

120000

تومان

دو طرف چاپ

شماره مدل

M3-1

قیمت

17000

شماره مدل

M-4

قیمت

16500

شماره مدل

M-9

قیمت

16200

شماره مدل

M-10.1

قیمت

17100

شماره مدل

M-15

قیمت

17900

شماره مدل

M-39

قیمت

12000

شماره مدل

M-40

قیمت

14000

شماره مدل

M-41

قیمت

13500

شماره مدل

M-43

قیمت

13600

شماره مدل

M-44

قیمت

14000

شماره مدل

M-45

قیمت

16500

شماره مدل

228

قیمت

17000

شماره مدل

241

قیمت

25000

شماره مدل

242

قیمت

20000

شماره مدل

250

قیمت

17800

شماره مدل

ISO

قیمت

17000

شماره مدل

FLY

قیمت

17500

شماره مدل

SAFARI

قیمت

16500

شماره مدل

SMART

قیمت

16500

شماره مدل

OLIVER

قیمت

16000

خودکار فلزی | هدایای تبلیغاتی

قیمت ها به تومان

شماره مدل

ISO

قیمت

17000