021 77 12 71 41

     

77 34 87 43     

ورود به سامانه  چاپخانه آنلاین

طرح های آماده هدایای تبلیغاتی تعرفه خدمات چاپ سفارش چاپ صفحه اصلی

ساعت کار 9 الی 14

16-

الی

20

تمامی حقوق مادی و معنوی مطلق به چاپ دانا می باشد

مقالات تماس با ما صفحه اصلی

شماره مدل

MAGIC

قیمت

24000

شماره مدل

SANTOZ

قیمت

65000

شماره مدل

WEST

قیمت

36000

شماره مدل

WEST-1

قیمت

21000

شماره مدل

ALICE

قیمت

40000

شماره مدل

AURORA

قیمت

21000

شماره مدل

BLEND

قیمت

23000

شماره مدل

BOB

قیمت

40000

شماره مدل

BRASS

قیمت

32000

شماره مدل

CLIP

قیمت

45000

شماره مدل

CORE

قیمت

40000

شماره مدل

CLASSIC

قیمت

25000

شماره مدل

CRUISE

قیمت

40000

شماره مدل

DOT

قیمت

23000

شماره مدل

FALCON

قیمت

21000

شماره مدل

FINGER

قیمت

29000

شماره مدل

FLAT

قیمت

21000

شماره مدل

FULL

قیمت

43000

شماره مدل

HILL

قیمت

23000

شماره مدل

KISS

قیمت

44000

شماره مدل

LINDA

قیمت

40000

شماره مدل

LINE

قیمت

35000

شماره مدل

MILAN

قیمت

40000

شماره مدل

MOON

قیمت

25000

شماره مدل

NAVY

قیمت

20000

شماره مدل

SOLAR

قیمت

23000

شماره مدل

SUMMER

قیمت

21000

شماره مدل

TACTIC

قیمت

40000

شماره مدل

TAKEN

قیمت

20000

شماره مدل

TODAY

قیمت

22500

شماره مدل

VISIT

قیمت

40000

شماره مدل

VOICE

قیمت

42500

شماره مدل

WAY

قیمت

20000

شماره مدل

WIND

قیمت

40000

شماره مدل

M-3

قیمت

29500

شماره مدل

M-10

قیمت

29500

شماره مدل

M-12

قیمت

31500

شماره مدل

M-18

قیمت

20000

شماره مدل

M-18.1

قیمت

20000

شماره مدل

M-37

قیمت

33000

شماره مدل

M-37.1

قیمت

33000

شماره مدل

M-38

قیمت

28000

شماره مدل

8035

قیمت

27000

شماره مدل

8033

27000

قیمت

شماره مدل

8044

قیمت

28000

شماره مدل

8043

قیمت

31000

خودکار فلزی | هدایای تبلیغاتی

قیمت ها به تومان

نوع چاپ حکاکی لیزر

حکاحکی لیزر بروی اجسام فلزی انجام می شود

فرمول محاسبه قیمت

X

تعداد

+

هزینه حک لیزر

قیمت محصول

قیمت چاپ

هزینه حک لیزر تا تعداد 100 عدد

60000

تومان

یک طرف چاپ

120000

تومان

دو طرف چاپ