021 77 12 71 41

     

77 34 87 43     

ورود به سامانه  چاپخانه آنلاین

طرح های آماده هدایای تبلیغاتی تعرفه خدمات چاپ سفارش چاپ صفحه اصلی

ساعت کار 9 الی 14

16-

الی

20

تمامی حقوق مادی و معنوی مطلق به چاپ دانا می باشد

مقالات تماس با ما صفحه اصلی

شماره مدل

411

قیمت

1200

شماره مدل

413

قیمت


شماره مدل

415

قیمت

1200

شماره مدل

421

930

قیمت

شماره مدل

423

قیمت

1080

شماره مدل

424

قیمت

1080

شماره مدل

425

قیمت

1350

شماره مدل

426

950

قیمت

شماره مدل

428

قیمت

1050

شماره مدل

429

قیمت

1500

شماره مدل

430

قیمت

1500

شماره مدل

431

1500

قیمت

شماره مدل

432

قیمت

2000

شماره مدل

433

قیمت

2500

شماره مدل

434

قیمت

1500

شماره مدل

435

800

قیمت

شماره مدل

436

قیمت

800

شماره مدل

437

قیمت

800

شماره مدل

438

قیمت

800

هزینه چاپ های 2 رنگ دوبرابر 3 رنگ 3 برابر محاسبه میشود

X

تعداد

+

چاپ سیلک یا تامپو چیست

در این نوع چاپ شما می توانید تبلیغ خود را تا سه رنگ مجزا چاپ کنید

هزینه چاپ خودکار

فرمول محاسبه قیمت

قیمت محصول

قیمت چاپ

هزینه چاپ خودکار پلاستیکی 500 عدد

60000

تومان

یک طرف چاپ

120000

تومان

دو طرف چاپ

70000

تومان

یک طرف چاپ

140000

تومان

دو طرف چاپ

هزینه چاپ خودکار پلاستیکی 1000 عدد

خودکار پلاستیکی تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی

قیمت ها به تومان