021 77 12 71 41

     

77 34 87 43     

ورود به سامانه  چاپخانه آنلاین

طرح های آماده هدایای تبلیغاتی تعرفه خدمات چاپ سفارش چاپ صفحه اصلی

ساعت کار 9 الی 14

16-

الی

20

تمامی حقوق مادی و معنوی مطلق به چاپ دانا می باشد

مقالات تماس با ما صفحه اصلی

شماره مدل

101

قیمت

3500

شماره مدل

103

قیمت

3500

شماره مدل

104

قیمت

3800

شماره مدل

107

قیمت

3600

شماره مدل

109

قیمت

1800

شماره مدل

111

قیمت

2500

شماره مدل

112

قیمت

3300

شماره مدل

131

قیمت

7300

شماره مدل

165

قیمت

7200

قیمت

3000

قیمت

2100

شماره مدل

166

شماره مدل

199

شماره مدل

213

قیمت

9800

شماره مدل

216

قیمت

1700

شماره مدل

219

قیمت

1700

شماره مدل

225

قیمت

3200

شماره مدل

226

قیمت

3200

شماره مدل

231

قیمت

3200

شماره مدل

240

قیمت

10000

شماره مدل

243

قیمت

12000

شماره مدل

244

قیمت

6800

شماره مدل

245

قیمت

7400

شماره مدل

248

قیمت

8100

شماره مدل

251

قیمت

6500

شماره مدل

277

قیمت

3100

شماره مدل

281

قیمت

3000

شماره مدل

271

قیمت

3400

شماره مدل

8020

قیمت

7000

شماره مدل

8026

قیمت

7000

خودکار فلزی | هدایای تبلیغاتی

قیمت ها به تومان

نوع چاپ حکاکی لیزر

حکاحکی لیزر بروی اجسام فلزی انجام می شود

فرمول محاسبه قیمت

X

تعداد

+

هزینه حک لیزر

قیمت محصول

قیمت چاپ

هزینه حک لیزر تا تعداد 100 عدد

60000

تومان

یک طرف چاپ

120000

تومان

دو طرف چاپ