021 77 12 71 41

     

77 34 87 43     

ورود به سامانه  چاپخانه آنلاین

طرح های آماده هدایای تبلیغاتی تعرفه خدمات چاپ سفارش چاپ صفحه اصلی

ساعت کار 9 الی 14

16-

الی

20

تمامی حقوق مادی و معنوی مطلق به چاپ دانا می باشد

مقالات تماس با ما صفحه اصلی

شماره مدل

5110

قیمت

8200

شماره مدل

5125

قیمت

8400

شماره مدل

5129

قیمت

14000

شماره مدل

5130


قیمت

9200

شماره مدل

5131

قیمت

20000

شماره مدل

5132

قیمت

95000

شماره مدل

5134

قیمت

70000

شماره مدل

5135


قیمت

10000

شماره مدل

5136A

قیمت

11000

شماره مدل

5136B

قیمت

13500

شماره مدل

5136C

قیمت

13500

شماره مدل

5136D

قیمت

14000

شماره مدل

5136E

قیمت

15000

شماره مدل

5136F

قیمت

16000

شماره مدل

5140

قیمت

21000

شماره مدل

5141

قیمت

21000

شماره مدل

5143

قیمت

20000

شماره مدل

5144

قیمت

21000

شماره مدل

5145

قیمت

9400

شماره مدل

5146

قیمت

21000

شماره مدل

5147

قیمت

21000

شماره مدل

5148

قیمت

21000

شماره مدل

5149

قیمت

21000

شماره مدل

5150

قیمت

9600

شماره مدل

5151

قیمت

9500

شماره مدل

5152

قیمت

16000

شماره مدل

5153

قیمت

9700

شماره مدل

5153A

قیمت

8500

شماره مدل

5154A

قیمت

12800

شماره مدل

5154B

قیمت

9000

شماره مدل

5154D

قیمت

11000

شماره مدل

5155

قیمت

9800

شماره مدل

5156

قیمت

17000

شماره مدل

5157R

قیمت

11000

شماره مدل

5157

قیمت

9800

شماره مدل

5157D

قیمت

11500

شماره مدل

5157E

قیمت

14000

شماره مدل

5157N

قیمت

12500

شماره مدل

5157Q

قیمت

12000

شماره مدل

5157S

قیمت

12000

شماره مدل

5157T

قیمت

12000

شماره مدل

5157U

قیمت

12000

شماره مدل

5157V

قیمت

12000

شماره مدل

5157W

قیمت

12000

شماره مدل

5158

قیمت

18000

شماره مدل

5158E

قیمت

23000

شماره مدل

5159

قیمت

12000

شماره مدل

5160

قیمت

25000

شماره مدل

5161

قیمت

12000

شماره مدل

5161D

قیمت

13000

شماره مدل

5161E

قیمت

16000

شماره مدل

5162

قیمت

9500

شماره مدل

5163A

قیمت

12000

شماره مدل

5163B

قیمت

12500

شماره مدل

5163D

قیمت

15000

شماره مدل

5163E

قیمت

17000

شماره مدل

5164

قیمت

25000

شماره مدل

5165A

قیمت

13500

شماره مدل

5165B

قیمت

12000

شماره مدل

5165BE

قیمت

15000

شماره مدل

5165CE

قیمت

15500

شماره مدل

5165E

قیمت

17000

شماره مدل

5166

قیمت

18000

شماره مدل

5166B

قیمت

20000

شماره مدل

5166C

قیمت

19500

شماره مدل

5167

قیمت

16000

شماره مدل

5169

قیمت

25000

شماره مدل

5170

قیمت

32000

شماره مدل

5171

قیمت

32000

شماره مدل

5172

قیمت

31000

شماره مدل

5173

قیمت

23000

شماره مدل

5174

قیمت

23500

شماره مدل

5177

قیمت

15500

شماره مدل

5175

قیمت

22000

هدایای تبلیغاتی | ساعت دیواری

نمونه چاپ سیلک یا تامپو

در این نوع چاپ شما می توانید تبلیغ خود را تا سه رنگ مجزا چاپ کنید

قیمت ها به تومان

هزینه بدون چاپ می باشد

چاپ تامپو

چاپ سه رنگ

چاپ دو رنگ

هزینه چاپ سیلک یا تامپو

هزینه چاپ روی صفحه ساعت تا 100 عدد

60000

تومان

هزینه چاپ های 2 رنگ دوبرابر 3 رنگ 3 برابر محاسبه میشود

نمونه چاپ دیجیتال

چاپ دیجیتال

چاپ دیجیتال

چاپ دیجیتال

در چاپ دیجیتال شما محدودیت رنگ در چاپ صفحه ساعت خود ندارید ترجیحا از رنگ های تمپلات و طوسی استفاده نشود

هزینه چاپ دیجیتال

A4

هزینه چاپ دیجیتال برای ساعت های دیواری در سایز

هر عدد 650 تومان

A3

هر عدد 900 تومان

که به آن 20000 هزینه تیغ اضافه خواهد شد

فرمول محاسبه

قیمت ساعت

X

تعداد ساعت

+

قیمت چاپ